Onderzoek

Er zijn nog maar enkele populaties van de Inheemse Antilliaanse Leguaan aanwezig in de Cariben. Het is dan ook cruciaal dat we op St. Eustatius de veranderingen in de populatie, bedreigingen, en het succes van de beschermingsmaatregelen meten voordat het te laat is.

Door samen te werken met lokale overheidsinstellingen, vrijwilligers, universiteiten, en natuurbeschermingsorganisaties houden we de populatie dichtheid van deze zeldzame soort op St. Eustatius nauwlettend in de gaten. Hiermee kunnen we de impact van de bedreigingen en beschermingsmaatregelen vaststellen. Het monitoren van de populatie wordt op regelmatige basis uitgevoerd door het lopen van transecten verdeeld over het eiland. Lees HIER meer.

We hopen genoeg financiële steun te krijgen zodat we een capture/recapture studie kunnen uitvoeren en individuele leguanen kunnen uitrusten met een satellietzender. Hiermee kan nauwkeurig vastgesteld worden waar de verschillende leguanen zich op het eiland ophouden en hoe zij zich binnen hun leefgebied verplaatsen. 

Citizen Science

Woont u op Statia, of is dit prachtige eiland uw bestemming voor vakantie of familiebezoek? U kunt ons helpen!

We werken aan individuele identificatie van leguanen en het uitbreiden van de bijbehorende databank van de huidige populatie op Statia. Door het verzamelen van kopfoto's van de leguaan, genomen van verschillende zijden, ontwikkelen we een populatie telling. U kunt deelnemen aan de opbouw van onze leguaan databank? Dit is wat u kunt doen wanneer u een leguaan ziet:

  • Indien mogelijk neem foto's van de linker, rechter en voorzijde van de kop. 
  • Maak een foto van de hele leguaan. 
  • Schat de lichaamslengte.
  • Noteer de lokatie van waarnemen (GPS-coördinaten wenselijk).
  • Noteer de datum van waarnemen.
  • Stuur dan alle gegevens en hoge resolutie foto's aan SOS iguana (iguana@ravon.nl).


Ook kunt u uw waarnemingen of tellingen van Iguana delicatissima doorgeven, of invoeren in www.observado.org. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.